شیوه نامه شرکت در جشن فارغ التحصیلی

۱-کلیه دانشجویانی که در فاصله ۹۳/۰۹/۰۱ تا ۹۵/۰۷/۰۱فارغ التحصیل شده اند می توانند در این جشن شرکت کنند.
۲- مهلت ثبت نام صرفاً تا تاریخ ۹۵/۱۰/۰۷ می باشد. بدیهی است که در صورت عدم تمدید این تاریخ، دانشگاه در قبال ثبت نام دانشجو بعد از این تاریخ هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.
۳- ظرفیت ثبت نامی جشن محدود می باشد و بدیهی است دانشجویانی که زودتر ثبت نام کرده اند در اولویت قرار می گیرند. و در صورت تکمیل ظرفیت، ثبت نام متوقف شده و هزینه ثبت نام دانشجویانی که بعد از موعد نام نویسی کرده باشند به ایشان عودت داده می شود. 
۴- دانشجویان لازم است قبل از هرچیز نسبت به تکمیل فرم های تسویه حساب اقدام نموده باشند و تاریخ فراغت آن ها در سیستم ثبت شده باشد.
۵-هزینه ثبت نام برای هر یک از دانشجویان ۱۵۰۰۰(پانزده هزار)تومان می باشد.
۶-جهت ثبت نام در مراسم لازم است متقاضیان عزیز با مراجعه به سایت موسسه آموزش عالی صفاهان در سامانه جشن فارغ التحصیلی نام نویسی نمایند. لازم به ذکر است که برای تکمیل ثبت نام، متقاضی باید پس از واریز هزینه شرکت در جشن به شماره حساب 0108201597007 متعلق به بانک ملی به نام موسسه آموزش عالی صفاهان ،شماره فیش هزینه واریزی یا کد رهگیری آن را در سامانه وارد کند. بدیهی است که ثبت نام متقاضی تنها در صورت ثبت و تایید هزینه واریزی جشن تکمیل می گردد.
۷- مبلغ واریزی در صورت انصراف دانشجو از شرکت در جشن به هیچ وجه بازگردانده نخواهد شد.
۸- در صورت لغو جشن از سوی موسسه صفاهان(به دلیل عدم به حد نصاب رسیدن یا ...) مبلغ واریزی به متقاضیان عودت داده خواهد شد.
۹- زمان برگزاری جشن: نیمه اول بهمن ماه۱۳۹۵
۱۰- آدرس کانال تلگرامی جشن فارغ التحصیلی: telegram.me/safahanfareghکلیه حقوق این سامانه متعلق به موسسه آموزش عالی صفاهان می باشد. تهیه و تنظیم آرش ده بزرگی

Search