فرم ثبت نام شرکت در جشن فارغ التحصیلی
 1. نام و نام خانوادگی(*)
  گزینه الزامی
 2. رشته تحصیلی(*)
  گزینه الزامی
 3. شماره دانشجویی(*)
  گزینه الزامی
 4. شماره تلفن ثابت(*)
  گزینه الزامی
 5. شماره تلفن همراه(*)
  گزینه الزامی
 6. مقطع فارغ التحصیلی(*)
  گزینه الزامی
 7. سال ورود به موسسه(*)
  گزینه الزامی
 8. تاریخ فارغ التحصیلی(*)
  گزینه الزامی
 9. آیا قبلا در جشن فارغ التحصیلی مقاطع دیگر شرکت کرده اید؟(*)

  گزینه الزامی
 10. وجه را به چه صورت پرداخت نموده اید؟(*)
  گزینه الزامی
 11. شماره فیش واریزی یا کد رهگیری را وارد نمایید(*)
  گزینه الزامی
 12. آیا با خود مهمان به همراه دارید؟(*)

  گزینه الزامی
 13. تعداد همراهان خود را مشخص نمایید(*)
  گزینه الزامی
 14. لطفا کد امنیتی را وارد نمایید
  گزینه الزامی
کلیه حقوق این سامانه متعلق به موسسه آموزش عالی صفاهان می باشد. تهیه و تنظیم آرش ده بزرگی

Search